ファストスタート獲得のトップの人たち

インターナショナル

9月 2020
1.   Takeshita Miyuki
2.   Ito Yumiko
3.   Kasoe Yukiko
4.   Tokunaga Kasumi
5.   Fujii Chitose
6.   Kawanishi Masae
7.   Tsukahara Yayoi
8.   Kitazawa Masashi
9.   Shimano Hiroko
10.   Shimazu Hiromi
11.   Kobayashi Seika
12.   Hayakawa Hiroko
13.   Ueoku Chikako
14.   Kmatu Yuka
15.   Iwasaki Miho
16.   Misawa Rina
17.   Matsunaga Yoshiko
18.   Nibe Toru
19.   Nagasawa Azusa
20.   Takahashi Jin
21.   Mori Mitsue
22.   Koizumi Shinichi
23.   Yokomi Mayumi
24.   Oohori Yoshiko
25.   Iwasaki Eiko