インフルエンサーのトップエンローラー

9月 2020
1.   Takeshita Miyuki 13
2.   Tsukahara Yayoi 9
3.   Tokunaga Kasumi 7
4.   Ito Yumiko 7
5.   Fujii Chitose 7
6.   Matsunaga Yoshiko 5
7.   Kasoe Yukiko 5
8.   Mori Mitsue 4
9.   Nibe Toru 4
10.   Komori Toshie 4
11.   Horikawa Kimiyo 4
12.   Nabeta Michiyo 3
13.   Hamanaka Akemi 3
14.   Kanisawa Mitsuko 3
15.   Nodomi Tomomi 3
16.   Tatsuta Mami 3
17.   Shimano Hiroko 3
18.   Kawanishi Masae 3
19.   Shimazu Hiromi 3
20.   Nagasawa Azusa 3
21.   Yokokawa Shoko 3
22.   Sakamoto Mami 3
23.   Fujiwara Takashi 3
24.   Kobayashi Seika 3
25.   Inoue Yukiko 3